Budowa przejścia dla pieszych w km 3+531 do 3+611

„Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+531 do 3+611 (w tym przejście dla pieszych w km 3+571 ) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Całkowita wartość inwestycji: 51 660,00 zł Dofinansowanie: 31 662,00 zł 

Projekt polega na budowie przejścia dla pieszych w km 3+571 (ulica Nędzy Kubińca koło Domu Ludowego), którego realizacja zakończy się 30 czerwca 2022r.
W ramach zadania podjęte zostaną prace przygotowawcze związane z właściwą realizacją zadania oraz główne prace, m.in. wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, przyłączenie do sieci, wykonanie aktywnej informacji wizualnej wraz z oznaczeniem drogowym poziomym i pionowym, przebudowa chodnika i pobocza przy jezdni w obrębie przejścia dla pieszych.
Celem tego zadania, na które środki zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.