Przebudowa drogi lączącej ul. Nędzy-Kubińca z Karpielówką

Przebudowa drogi łączącej ul. Nędzy-Kubińca z Karpielówką (obok WDW)

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej, odcinek I od km 0+000,00 do km 0+160,00; odcinek II od km 0+160,00 do km 0+684,20 – Etap I, w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dofinansowanie: 928 628,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 857 257,02 zł

Przebudowa drogi łączącej ul. Nędzy-Kubińca z Karpielówką rozpoczęła się 10 maja 2021 roku, a jej zakończenie zaplanowano na 14 grudnia br. Przedmiotowa inwestycja polega na kompleksowej przebudowie drogi biegnącej obok budynku remontowanego na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko. W zakres zadania wchodzi przede wszystkim remont istniejącego odwodnienia, budowa kanału technologicznego, przebudowa utwardzenia terenu i wymiana nawierzchni, a także budowa chodnika i oświetlenia oraz montaż urządzeń zabezpieczających i oznaczeń, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem projektu, na który pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest udrożnienie przejazdu pomiędzy ulicą Nędzy-Kubińca, a Karpielówką, a tym samym zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy nowym budynku Urzędu Gminy Kościelisko, co stanowi kolejny krok w dążeniu do poprawy standardu życia mieszkańców oraz prawidłowego funkcjonowania i rozwoju lokalnej gospodarki.

Przygotowała: Olga Hadowska, Urząd Gminy Kościelisko
2021-09-15