Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kościelisku na cele społeczne

W dniu 10 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku z okazji otwarcia nowych pomieszczeń remizy OSP w Kościelisku - inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład. 

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne" - etap II 

Inwestycja przeznaczona na cele społeczne, tj. gabinety specjalistyczne dla Placówki Wsparcia Dziennego o pow. 90,20 m2 oraz Klubu Seniora o pow. 74,35 m2, łączna powierzchnia użytkowa 164,55 m2. To kluczowa inwestycja dla rozwoju usług społecznych i terapeutycznych.

Zakres inwestycji obejmuje też koszty dostosowania całego budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20kW.

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem ładu przestrzennego i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  

Dofinansowanie: 1 275 000 zł

Wkład własny Gminy: 695 000 zł 

Dofinansowanie pochodzi ze środków programu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych w latach 2022-2024.