Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dzianiszu i Witowie

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dzianiszu i Witowie w 2022 r. - link do mapy: https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

Gmina Kościelisko pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dzięki któremu możliwa była modernizacja drogi na osiedlu Pawelce w Dzianiszu oraz drogi gminnej K420083 Międzypotokami w Witowie (etap I).

 

Projekt pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga na osiedlu Pawelce w miejscowości Dzianisz, w Gminie Kościelisko

Wartość inwestycji: 291 069,24 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie: 68 318,20 zł

 

Projekt pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinek drogi gminnej Międzypotokami w miejscowości Witów, w Gminie Kościelisko

Wartość inwestycji: 113 269,73 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie: 34 411,80 zł