Cyfrowa Gmina

Gmina Kościelisko zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Kościelisko zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju usług cyfrowych w Gminie Kościelisko oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W kwestii zapewnienia cyberbezpieczeństwa zostały zakupione dwa serwery do obsługi stanowisk komputerowych z programami bazodanowymi oraz 23 stacje robocze, celem zapewnienia pracownikom bezpiecznego sprzętu, odpowiadającego aktualnym wymaganiom technicznym i zaopatrzonego w niezbędne zabezpieczenia.

W kwestii cyfryzacji Urzędu Gminy i jednostek podległych zakupiono kilka sztuk komputerów przenośnych, w celu umożliwienia pracy zdalnej. Ponadto, dla zwiększenia poziomu e-usług, zakupiony został system dedykowany przedszkolnym placówkom oświatowym z terenu Gminy oraz system do prowadzenia e-sesji Rady Gminy wraz możliwością bezpiecznej archiwizacji nagrań.

Dodatkowo, w ramach Grantu, została przeprowadzona obowiązkowa analiza cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy.

Sprzęt zakupiony z Grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 266 009,02 zł

Projekt V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu