Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kościelisku dla osób ze szczególnymi potrzebami

Gmina Kościelisko realizuje przedsięwzięcie grantowe pt. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kościelisku dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki Grantowi możliwe jest jeszcze lepsze dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m. in. poprzez:

  • zautomatyzowanie drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi przeciwpożarowych wewnątrz budynku;
  •  montaż barierek ochronnych wokół placu przed wejściem do budynku oraz podjazdów w trudnodostępnych miejscach wewnątrz budynku,
  •  wprowadzenie elementów ułatwiających poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnością wzroku: informacyjne tablice tyflograficzne, tabliczki informacyjne w języku Braille’a, poziome oznaczenia informacyjno-dotykowe;
  • zakup dodatkowego wyposażenia w postaci: noszy ewakuacyjnych, pętli indukcyjnej oraz tabletu do obsługi tłumacza języka migowego.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dodatkowe zwiększenie dostępności obiektu użyteczności publicznej, jakim jest budynek Urzędu Gminy w Kościelisku, dla osób ze szczególnymi potrzebami po to, aby mogły się w nim czuć swobodnie i być jak najbardziej samodzielne.

Wartość grantu: 99 000 zł