WŁADYSŁAW STOPKA

Władysław Stopka został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko w 2020 r.

Władysław Stopka urodził się 20 lipca 1949 w Kościelisku.

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Nowotarskich Zakłady przemysłu Skórzanego. Podhale" Nowy Targ, w Zakładowym Ośrodku Obliczeniowym jako- programista EMC.

Od roku 1975 pracował w Zespole Szkół Zawodowych jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, potem jako nauczyciel wychowawca w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kościelisku, następnie Sekretarza Gminy Tatrzańskiej , a od 1995 do 2002 roku Wójt Gminy Kościelisko. Po zakończeniu dwóch kadencji pracował jako nauczyciel matematyki z Zespole Szkół w Dzianiszu.

Bardzo szeroka jest działalność społeczna Władysława Stopki . Rozpoczyna się w latach 80-tych i obejmuje takie funkcje jak Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kościelisku, Radny Gminy Tatrzańskiej 2-ga kadencja po 1989 - delegat do Sejmiku, Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Radny Powiatu Tatrzańskiego i członek Zarządu w latach 2002 do 2010, członek Rady Nadzorczej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc.

Władysław Stopka był jednym z inicjatorów reaktywacji Gminy Kościelisko, pracował przy jej tworzeniu a następnie objął urząd wójta.

Mieszkańcy pracownicy zawsze wypowiadają się o nim Jako o uczciwym człowieku i dobrym szefie. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.