WŁADYSŁAW DŁUGOSZ

Władysław Długosz został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko w 2020 r.

Władysław Długosz zamieszkały w Dzianiszu, jest wieloletnim działaczem społecznym. Jest radnym o najdłuższym stażu na naszym terenie.

Swą działalność społeczną rozpoczął w roku 1980. Od roku 1982 pełnił funkcję Radnego Gminy Kościelisko, w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Rady, a w latach 2010-2014 jej Wiceprzewodniczącym. Oprócz tego był V-ce Prezesem Zarządu Gminnego OSP Gminy Kościelisko.

Był członkiem komisji lasowej w Uprawnionych Sołectwa Dzianisz. Jest osobą zasiadającą w Zarządzie Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych i należy do OSP w Dzianiszu Dolnym. Ponadto należy do Oddziału Związku Podhalan.

We wszystkich organizacjach i podejmowanych działaniach, cały czas czynnie bierze dział. Przez cały czas działalności odznacza się dużą sumiennością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością.

Na przestrzeni lat dał się poznać jako osoba, której zależy na rozwoju Gminy i jej mieszkańcach. W trakcie wykonywania mandatu radnego i Przewodniczącego Rady brał udział w opracowaniu wielu planów zagospodarowania przestrzennego gminy, na etapie opracowania studium , wielu inwestycji.

Poprzez swoje zaangażowanie i poświęcanie własnego czasu na działania społeczne przyczynił się do realizacji szeregu przedsięwzięć służących społeczeństwu, m.in.: uzgodnienie z właścicielami gruntów i wprowadzenie do planu inwestycyjnego gminy oświetlenia ulicznego, podczas przygotowywania budowy kanalizacji sanitarnej i uzgadniania przejścia linii kanalizacyjnej w sołectwie Dzianisz, udzielał pomocy zespołowi projektowemu w terenie oraz w trudnych sprawach dotarcia do właścicieli działek, którzy często zamieszkiwali poza granicami kraju;przed rozpoczęciem budowy budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu brał czynny udział w staraniach o zakup sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, w uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także w rozmowach z okolicznymi mieszkańcami na temat rewitalizacji.

Pan Władysław Długosz będąc rolnikiem, od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne. Władysław Długosz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.