JÓZEF SZWAB

Józef Szwab został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko w 2020 r.

Józef Szwab urodził się 08.08.1955 roku w Witowie. Wychowywał się w góralskiej rodzinie.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Witowie uczęszczał do Zespołu Szkół Zawodowych w Krakowie. Tam też studiował na Akademii Ekonomicznej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Spółdzielni Społem w Zakopanem gdzie pracuje do nadal. Obecnie jest prezesem tejże spółdzielni.

Od 2000 roku jest członkiem Oddział Związku Podhalan w Witowie, pełniąc funkcje w Zarządzie Oddziału, a obecnie Sądzie Koleżeńskim. Obecnie druga kadencję pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Prawie od 20 lat działa społecznie w Oddziale Związku, w tym od 2002 roku pomaga w prowadzeniu Witowiańskiej Watry i przez wszystkie lata zabiega o sponsorów oraz wspomaga gminną imprezę kulturalną osobiście.

W latach 2010-2014 bardzo aktywnie uczestniczył w grupie teatralnej jako aktor i wielokrotnie występował w czasie imprez kulturalnych i posiadów góralskich w Witowie.

Czwartą kadencję reprezentuje mieszkańców Gminy Kościelisko jako radny w powiecie tatrzańskim, systematycznie pełniąc dyżury również w budynku Urzędu Gminy Kościelisko. Aktywnie wspiera działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie, w tym poprzez doradztwo i wspieranie finansowe.

Od wielu lat angażuje się w sprawy promocji Gminy Kościelisko poprzez aktywny udział w organizacji Pucharu Witowa w narciarstwie zjazdowym oraz wspiera społecznie działalność Ochotniczej Straty Pożarnej w Witowie. Działa również w radzie parafialnej w Witowie, ale kilkudziesięcioletnia praca i zaangażowanie sięga daleko poza Gminę Kościelisko.