BOHDAN PITOŃ

Bohdan Pitoń został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko w 2020 r.

Bohdan Pitoń od urodzenia mieszka w Kościelisku. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach1978-1985 r. pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zakopanem, następnie w latach 1985-1998 prowadził działalność gospodarczą.

Pracę w samorządzie rozpoczął od momentu reaktywowania Gminy Kościelisko w roku 1995.

W latach 1995-1998 r. reprezentował gminę w sejmiku wojewódzkim, jako Radny Wojewódzki-delegat Gminy. W tym samym czasie był również Radnym Gminy Kościelisko. Następnie w latach 1998-2002 r. był Radnym Powiatu Tatrzańskiego (Członek Zarządu).

Od 2002 roku, aż do 2018Pełnił funkcję Wójta Gminy Kościelisko. Władzę w Gminie sprawował przez cztery kadencje, realizując wiele działań potrzebnych działań.

Swoją działalnością bez wątpienia przyczynił się do rozwoju Gminy Kościelisko. Ważniejszymi inwestycjami, które zrealizowane zostały w trakcie jego kadencji są : projekt unijny pod nazwą Góral-ski" którego efektem była modernizacja dróg w gminach: Kościelisko, Poronin, Zakopane, a także wybudowanie magistrali wodociągowej wraz z ujęciem na Kirowej Wodzie, stacji uzdatniania z przepompowniami, zbiornikami o dużej pojemności i zasilenie istniejącej sieci.; wykonanie systemu zabezpieczającego mieszkańców Witowa przed powodzią.

Pozyskane środki z budżetu państwa wykorzystano na regulację potoków, wybudowania systemów odprowadzających wody zlewiska Magury Witowskiej do rzeki Czarny Dunajec.

Zasługą Bohdana Pitonia jest także budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu, w którym mieści się: ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, scena wystawowo-widowiskowa, biblioteka; zakup działki i budynku w celu przeznaczenia go po modernizacji na siedzibę urzędu gminy; remont budynku na Wojdyłówce; rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Witowie ; remont szkół: w Witowie, Dzianiszu i Kościelisku; budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią; budowa placów zabaw dla dzieci; budowa chodników; rozbudowa oświetlenia ulicznego; budowa i remonty dróg. Pana Bohdana Pitonia należy uznać za dużego zwolennika sportów zimowych, w szczególności biathlonu.

W roku 2003 Gmina Kościelisko była współorganizatorem Mistrzostw Świata Juniorów w biathlonie, które odbyły się na stadionie w Kościelisku. W imprezie brało udział ponad 500 uczestników z wielu krajów świata.

Od początku pełnienia funkcji wójta prowadził politykę partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami. Cenił sobie współpracę międzynarodową, czego dowodem były podpisane umowy partnerskie z wieloma gminami: Kobylnica (Polska), Tvrdosin (Słowacja), Durbuy (Belgia), Uusikaupunki (Finlandia), Orimattila (Finlandia), Valga (Estonia), Osthammar (Szwecja), Valka (Łotwa), Weissenburg (Niemcy), Szaterniki (Litwa), Divion (Francja). Przynajmniej raz w roku samorządowcy wszystkich gmin spotykali się ze sobą na kilkudniowych wizytach, co roku w innej gminie, korzystając z unijnego dofinansowania projektu „Europa bez granic”. W spotkaniach tych oprócz samorządowców brała udział młodzież. Szczególną uwagę zwracał na współpracę z gminami, w których znaczną część mieszkańców stanowią Polacy. Wskazać tutaj należy Divione w północnej Francji (emigracja międzywojenna) i Szaterniki (polska gmina). Z uwagi na bliskość oraz kilkunastoletni staż współpracy najważniejsza dla Kościeliska była i jest współpraca z Gminą Tvrdosin (Słowacja). Dzięki realizowanym wspólnie transgranicznym projektom, pod główną nazwą „Tatry łączą, a nie dzielą” udało się zmodernizować ośrodki kultury, ośrodki tradycji, rzemiosła i kultury. Współpracą objęto także szkoły w Tvrdosinie i Kościelisku oraz przedsiębiorców. Jako przykład można wskazać Meander Skipark w Oravicach i WitówSki w Witowie. Wymiana doświadczeń z samorządowcami przyniosła pozytywne efekty.

Pana Bohdana Pitonia zawsze cechowała pracowitość, odpowiedzialność, solidność i konsekwentne dążenie do realizacji zamierzonych celów. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.