Zabytki z ulgą podatkową

W 2022 r. przepisami Polskiego Ładu rząd wprowadził ulgę podatkową na zabytki, przeznaczoną dla osób fizycznych. Ulga dotyczy właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych, którzy są podatnikami PIT i rozliczają się: podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów oraz według skali podatkowej.

Warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami, które zmieniły się w czasie ostatnich 12 miesięcy i skorzystać z ulgi.

Z ulgi mogą skorzystać trzy grupy właścicieli zabytków:

– ci, którzy ponieśli wydatki na fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej obejmującej nieruchomość (ten przypadek dotyczy zarówno zabytków wpisanych do ewidencji, jak i rejestru, dwa pozostałe wyłącznie obiektów rejestrowych),

– ci, którzy finansowali prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,

– a także ci, którzy nabyli nieruchomości zabytkowe w 2022 roku i finansowali ich remonty.

W dwóch pierwszych przypadkach podatnik może odliczyć nie więcej niż połowę poniesionych wydatków. W trzecim odliczenia dokonuje się na podstawie wzoru matematycznego.

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków - do pobrania TUTAJ.

 

Gminną ewidencję zabytków, zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Kościelisko w tym zakresie oraz Rejestr Zabytków znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,m,303712,zabytki.html