Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy, stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Osoby zainteresowane poradą prosimy o:
- kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 18 202 39 39 celem umówienia wizyty
- lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Więcej informacji na stronie https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-tatrzanski-2023/