Wybory Samorządowe 2024

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00.

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów - zarówno dla mieszkańców (głosujących) jak i komitetów wyborczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

POSTANOWIENIE NR 819/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Kościelisko w celu złożenia ślubowania przez Radnych Rady Gminy Kościelisko oraz Wójta Gminy Kościelisko, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7.04.2024 r. - do pobrania dokument w pliku PDF


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. owynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego- do pobrania Obwieszczenie w pliku PDF


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego - do pobrania Obwieszczenie w pliku PDF


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kościelisko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku WORD


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kościelisko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku WORD


Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Kościelisko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku WORD


OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Zakopanem z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku PDF


OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku PDF


POSTANOWIENIE NR 437/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku PDF
Załącznik nr 351, gm. Kościelisko, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, ul. Szeligówka 11, 34-511 Kościelisko - do pobrania dokument w pliku WORD
Załącznik nr 352, gm. Kościelisko, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Szeligówka 11, 34-511 Kościelisko - do pobrania dokument w pliku WORD
Załącznik nr 353, gm. Kościelisko, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Budynek wielofunkcyjny, Dzianisz 173, 34-514 Dzianisz - do pobrania dokument w pliku WORD
Załącznik nr 354, gm. Kościelisko, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Witów 119, 34-512 Witów - do pobrania dokument w pliku WORD


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kościelisko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku WORD


KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - - do pobrania dokument w pliku PDF


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościelisko z dnia 7 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania dokument w pliku PDF


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów - WORD


Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 07.03.2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Sebastiana Pitonia  w okręgu nr 13 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 07.04.2024 r. - do pobrania dokument w pliku PDF


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku:

- w dniach 05.03.2024 – 13.03.2024 r. (w dni robocze) w godz. 8.00-12.00
- w dniu 14.03.2024 r. (czwartek) w godz. 8.00-16.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku:

Urząd Gminy Kościelisko
ul. Nędzy–Kubińca 101
34-511 Kościelisko
Pokój 202 (2 piętro)

Telefon kontaktowy: +48 664 612 461

Informacja do pobrania w pliku WORD - TUTAJ


Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku z dnia 05.03.2024 r. w sprawie wezwania pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Sebastiana Pitonia do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Gminy Kościelisko w okręgu nr 13 - do pobrania dokument w pliku PDF


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku, siedzibie i dyżurach - do pobrania dokument WORD.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelisku mieści się w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko, tel. +48 18 20 23 400
Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić do poniedziałku, 4 marca 2024 r. włącznie, w następujących terminach:
czwartek 10.00-16.00
piątek - sobota 8.00-16.00
poniedziałek 9.00-16.00

W razie dodatkowych pytań można dzwonić pod nr tel. +48 664 612 461.


POSTANOWIENIE NR 400/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - PDF


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - PDF


POSTANOWIENIE NR 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - do pobrania Postanowienie w pliku PDF oraz Załącznik do postanowienia w pliku PDF


LISTA TABLIC OGŁOSZEŃ, przeznaczonych na plakaty i materiały wyborcze komitetów - do pobrania WORD

Informujemy, że plakaty wyborcze na terenie gminy Kościelisko można rozwieszać wyłącznie na wskazanych tablicach ogłoszeniowych. Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest wieszanie materiałów wyborczych na pozostałych tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Kościelisko, a także na przystankach, drzewach i słupach elektrycznych i oświetleniowych. Wszelkie materiały zamieszczane w miejscach niedozwolonych będą niezwłocznie usuwane. Będzie można je następnie odebrać w Urzędzie Gminy Kościelisko.


POSTANOWIENIE NR 77/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Kościelisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - do pobrania dokument PDF


ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Rzeczypospolitej Polskiej - do pobrania dokument PDF