Dostawa wody

Uchwałą nr XL/303/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 roku uchwalony został Regulamin doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, określający prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Kościelisko.

Od 20.07.2023 r. cena netto za m3 wody wynosi 4,13 zł.

Poniżej zamieszczono druku do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - TUTAJ

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - TUTAJ

Umowa na dostawę wody - TUTAJ