Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny

  • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko realizuje projekt pn „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny” Cel projektu Celem projektu grantowego jest wprowadzenie nowych rozwiązań w Gminie Kościelisko w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny, poprzez zapewnienie pomocy 50 rodzinom w wypełnianiu funkcji społecznych i wychowawczych w perspektywie czasowej do końca 2020 roku.

Krajobraz- wspólna wartość pogranicza polsko - słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdosin

  • 8 czerwca 2022 / 14:06
W dniu 21.01.2021 roku, Gmina Kościelisko zawarła umowę o dofinansowanie, ze Związkiem Euroregion „Tatry”, na realizację mikroprojektu pn.: „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdošin”; w ramach dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Na szlaku pieszo - rowerowym Kościelisko - Witów - Orawice- Tvrdosin

  • 8 czerwca 2022 / 14:06
Na szlaku pieszo-rowerowym. Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin Gmina Kościelisko zakończyła działania w związku z realizacją polsko-słowackiego projektu pn. „Na szlaku pieszo-rowerowym. Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin”.

Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Kościelisko

  • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich : „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko” RPMP.09.01.01-12-0088/18.

Dotacje Województwa Małopolskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kościelisko

  • 3 stycznia 2023 / 9:21
Koniec roku 2022 obfitował w dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko.W dniu 21 grudnia miało miejsce oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu, wyposażenia i prac wykonanych w ramach trzech realizowanych projektów.