„Remont drogi gminnej K420065, Sywarne, w km od 0+000,00 do km 0+900,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

  • 29 maja 2024 / 12:00
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej K420065,Sywarne, w km od 0+000,00 do km 0+900,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko” Zadanie realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków krajowych Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Data podpisania Umowy z Wojewodą Małopolskim – 28.02.2024r. Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 1 031 774,68 zł Dofinansowanie: 515 887,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 1 068 871,48 zł

Ekopracownia w Kościelisku

  • 5 lutego 2024 / 13:37
Gmina Kościelisko pozyskała dotację w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania „Utworzenie Ekopracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku”. W ramach Projektu sala lekcyjna przeznaczona na Ekopracownię zostanie odnowiona oraz wyposażona w meble i profesjonalne pomoce dydaktyczne. W ramach inauguracji funkcjonowania Pracowni uczniowie Szkół z terenu Gminy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej. „EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł.Całkowity koszt zadania: 52.700,00 zł.

Modernizacja Remizy OSP Dzianisz Górny

  • 22 grudnia 2023 / 11:33
W dniu 21.12.2023 r. miało miejsce oficjalne przekazanie obiektu zmodernizowanego w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Dzianisz Górny”, zrealizowanego dzięki udzieleniu pomocy finansowej w 2023 roku z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Kościelisko z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Dzianisz Górny. W ramach środków pozyskanych na realizację zadania został pomalowany dach remizy, a także zakupiony i zainstalowany kocioł gazowy. Wartość inwestycji: 60.000,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach działania Małopolskie OSP 2023 w kwocie 30.000,00 zł.

Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+090,00 do km 0+400,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap II

  • 3 kwietnia 2024 / 12:26
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+090,00 do km 0+400,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap II” Zadanie realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków krajowych Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Data podpisania Umowy z Wojewodą Małopolskim – 28.02.2024r. Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 1 038 608,31 zł Dofinansowanie: 405 907,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 1 062 863,91,42 zł

Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+000,00 do km 0+090,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I

  • 8 grudnia 2023 / 8:14
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+000,00 do km 0+090,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I” Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 363 679,02 złDofinansowanie: 118 950,00 złCałkowita wartość inwestycji: 389 607,42 zł

„Remont drogi gminnej K420084, Rąbanisko, w km od 0+000,00 do km 0+405,00, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko”

  • 26 października 2023 / 11:21
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej K420084, Rąbanisko, w km od 0+000,00 do km 0+405,00, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko” Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 446 009,07 zł Dofinansowanie: 118 950,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 513 720,57 zł

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Kościelisku

  • 17 lipca 2023 / 16:37
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022 Gmina Kościelisko pozyskała środki na modernizację boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kościelisku na cele społeczne

  • 13 czerwca 2023 / 9:52
W dniu 10 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku z okazji otwarcia nowych pomieszczeń remizy OSP w Kościelisku - inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład. 

Dotacje Województwa Małopolskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kościelisko

  • 3 stycznia 2023 / 9:21
Koniec roku 2022 obfitował w dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko.W dniu 21 grudnia miało miejsce oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu, wyposażenia i prac wykonanych w ramach trzech realizowanych projektów.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dzianiszu i Witowie

  • [17 Października 2022 / 14:15 ]
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dzianiszu i Witowie w 2022 r. - link do mapy: https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze