Operatorzy programu Czyste Powietrze

Na postawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do grupy operatorów programu „Czyste Powietrze” w Małopolsce dołączyło 5 firm.

Fundacja Pozytywni CO2 jest operatorem na Małopolskę, na powiaty: tatrzański, nowotarski oraz limanowski. Na chwilę obecną przedstawicielami mobilnymi na wyżej wymienione powiaty są: Krzysztof Chlebek, Krzysztof Sroka, Łukasz Paradysz, Marcel Bajger-Ryba i Andrzej Kliś. 

Przedstawicielami firmy na powiat tatrzański są panowie: Łukasz Paradysz, tel. 576 005 110, Krzysztof Sroka, tel. 732 771 367, Andrzej Kliś, tel. 573 581 062 oraz Wojciech Walkosz tel. 535 984 506. 

W Gminie Kościelisko działa głównie pan Andrzej Kliś. Dane kontaktowe do niego:
- numer telefonu: 573 581 062
- adres mailowy: a.klis@pozytywnico2.pl

oraz pan Wojciech Walkosz tel. 535 984 506.

Od 13 maja 2024 r. panowie z Fundacji Pozytywni CO2 będą pełnić dyżur w pok. - 105 (poziom -1) w budynku Urzędu Gminy Kościelisko w każdą środę i czwartek w godzinach od 10:00 do 15:00.

Zadaniem operatora jest wyjaśnienie zasad programu, doradztwo w zakresie możliwych do przeprowadzenia prac remontowych i wymiany źródła ogrzewania, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i jego rozliczeniu. Operator działa bezpłatnie.

Prezentacja działań Fundacji Pozytywni CO2 do pobrania TUTAJ

Identyfikatory do wglądu poniżej:

Andrzej Kliś

Wojciech Walkosz

Łukasz Paradysz

Krzysztof Sroka

Krzysztof Chlebek

Marcel Bajger-Ryba

 

Operatorzy – każdy w jednym z pięciu regionów województwa – będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi wiarygodność doradców pukających do drzwi małopolskich domów. Operatorzy będą szukać potencjalnych beneficjentów programu, a następnie przekonywać i bezpłatnie pomagać w określeniu zakresu rzeczowego prac remontowych niezbędnych do realizacji w ich domu, wspomogą mieszkańców w pozyskaniu środków na wymianę kopciuchów i termomodernizację oraz przeprowadzeniu i rozliczeniu zrealizowanych zadań.

Szczegółowe informacje o programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/partnerzy/operatorzy/malopolskie/pieciu-operatorow-w-wojewodztwie-malopolskim