Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym

Uwaga - uczniowie szkół podstawowych!

Gmina Kościelisko ogłasza Konkurs plastyczny dotyczący promowania działań proekologicznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych - Konkurs na kartkę pn. „Eko Pozdrowienia z Gminy Kościelisko
II kategoria – dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych - Konkurs na film pn. „Jak żyć bardziej ekologicznie w Gminie Kościelisko?”

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.

Twórcy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii I i II ustalono 1, 2 i 3 miejsce (dla każdej z trzech szkół).

Dla prac najbardziej pomysłowych, wymagających dużego zaangażowania w przygotowanie oraz zgodnych z tematyką Konkursu - główną nagrodą będą: rolki (w I kategorii) oraz hulajnoga elektryczna (w II kategorii wiekowej).

Konkurs rozpoczyna się 03.04.2023 r.
Ostateczny termin składania prac upływa 10.05.2023 r.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kościelisko.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w Konkursie.
Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu. 

Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: ekodoradca@gminakoscielisko.pl lub pod numerem telefonu: 18 20 23 482 oraz 880 720 070 - Ekodoradca Agnieszka Michalik.

Regulamin konkursu wraz załącznikami jest do pobrania - TUTAJ

Regulamin

Załącznik nr 1 - oświadczenie Eko-Kartka

Załącznik nr 2 - oświadczenie Eko-film