Ogłoszenia o przetargach

 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Witowie nr 103, oznaczonej jako działki ewid. nr 2578/1 o pow. 0,0508ha i nr 9328 o pow. 0,0120ha obręb 0402 Witów:
 • OGŁOSZENIE
 • MAPA
 • REGULAMIN przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kościelisko

 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu – dotyczy zabudowanej nieruchomości, położonej w Witowie nr 103, oznaczonej jako działki ewid. nr: 2578/1, 9328 o łącznej pow. 0,0628ha - ZARZĄDZENIE

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – dotyczy lokalu użytkowego o pow. 80,56m2, przy ul. Nędzy Kubińca 140 w Kościelisku - ZARZĄDZENIE

 • Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko - część 1, część 2

 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - dotyczy nieruchomości zabudowanej przy ul. Strzelców Podhalańskich 44 - działki ewid. nr 3507/11, nr 3507/13, udział 62/63 cz. w działce nr 3507/17, udział 1/84 cz. w działce nr 3507/16 obręb 0401 Kościelisko - ZARZĄDZENIE

 • Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na najem budynku usytuowanego w Kościelisku przy ulicy Nędzy-Kubińca 76- OGŁOSZENIE

 • Zarządzenie wójta w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy Kościelisko - ZARZĄDZENIE
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy Kościelisko - OGŁOSZENIE

 • Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość w Kościelisku ( przy ul. Szeligówka) - TUTAJ
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2020 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 15.12.2020 r.
 • Regulamina - warunki przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kościelisko - TUTAJ
 • OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kościelisku przy ul. Szeligówka, oznaczonej jako działka ewid. nr 4664/2 - TUTAJ
 • OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kościelisku przy ul. Szeligówka, oznaczonej jako działka ewid. nr 4664/1 - TUTAJ
 • Mapa do OGŁOSZEŃ - TUTAJ

 • Informacja o wyniku przetargu Przeprowadzonego przez komisję przetargową w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko na sprzedaż nieruchomości gminnej.
 • INFORMACJA - TUTAJ
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelisku przy ul. Pitoniówka 54, oznaczonej jako działka ewid. nr 782/1 obręb 0401 Kościelisko, o pow. 0,1575 ha.
 • OGŁOSZENIE - TUTAJ

 • I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 • Wybór operatora zarządzającego Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku na lata 2020 - 2021
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TUTAJ
 • SIWZ - TUTAJ

 • I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelisku przy ul. Pitoniówka 54, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 782/1obręb 0401 Kościelisko, o powierzchni0,1575 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą nr NS1Z/00037178/4
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - TUTAJ
 • Mapa - TUTAJ
 • Załącznik - TUTAJ
 • OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - TUTAJ

 • Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Tradycji, Kultury, Oświaty i Zdrowia w Dzianiszu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU I ZAŁĄCZNIKI - TUTAJ
 • Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Tradycji, Kultury, Oświaty i Zdrowia w Dzianiszu z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU I ZAŁĄCZNIKI - TUTAJ

WYNIKI PRZETARGÓW

 • Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość w Kościelisku ( przy ul. Szeligówka) - TUTAJ
 • Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość w Kościelisku - TUTAJ