Fundacja Aktywnej Edukacji Tatra Rescue

Adres: ul. Śmiechówka 56, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Fundacja

KRS: 0000569982

Status OPP: Nie

Adres: ul. Śmiechówka 56, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, upoważniony jest jednoosobowo prezes fundacji lub upoważniony pełnomocnik.

NIP: 7361720340, 

REGON: 362192306

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Wiercioch Zygmunt Paweł

Prezes Zarządu

Wiercioch Łukasz Piotr

Członek Zarządu

Adres www: www.tatrarescue.org