Fundacja Rozwoju Witowa

Adres: Witów 205 C , 34-512 Witów

Forma Prawna: Stowarzyszenie

KRS 00000315647

Status OPP: Nie

Adres: Witów 205 C , 34-512 Witów

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes jednoosobowo bądź dwóch członków Zarządu.

NIP: 7361676053

REGON: 1207922005

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Krupa Roman

Prezes

Krzeptowska Maria

Członek Zarządu

Skorusa Edward

Członek Zarządu

Gut Stanisław

Członek Zarządu

Krupa Maria

Członek Zarządu