Fundacja „Zakopiańczycy w Poszukiwaniu Tożsamości”

Adres: ul. Śmiechówka 56, 34-511 Kościelisko

KRS: 0000427200

Status OPP: Nie

Adres: ul. Śmiechówka 56, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd Fundacji

Sposób reprezentacji: 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 100000,- zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie , w tym Prezesa.

NIP: 7361716462

REGON: 122655169

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Krupa Maciej Adam

Prezes Zarządu

Szpilka Julian Wiesław

Wiceprezes Zarządu

Mazik Piotr

Wiceprezes Zarządu