Fundacja Leczyć Zdrowo

Adres: Kiry12, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Fundacja

KRS 0000464312

Status OPP: Nie

Adres: Kiry12, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji  uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

NIP: 736171243

REGON: 122902975

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Wyszyńska Malwina

Prezes Zarządu

Sadłoń Małgorzata

Członek Zarządu

Kontakt:  +48 602 776 699
  leczyć.zdrowo@wp.pl