Fundacja Musicamp

Adres: Karpielówka Boczna 11A, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Fundacja

KRS 0000576076

Status OPP: Nie

Adres: Karpielówka Boczna 11A, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. w sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

NIP: 7361720535

REGON: 362544113

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Przekupień Agnieszka

Prezes Zarządu

Dyczkowski Jakub

Wiceprezes Zarządu