Fundacja „Majowe Granie”

Adres: Kiry12, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Fundacja

KRS 0000434103

Adres: Kiry12, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji  uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

NIP: 7361716491

REGON: 122672989

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Bobak Sylwia

Prezes Zarządu

Brońska Małgorzata Dorota

Wiceprezes Zarządu

Sadłoń Małgorzata

Sekretarz

Kontakt:   +48 602 383 244
  biuro@majowegranie.pl