Tatrzańska Fundacja Dla Niedźwiedzi

Adres: Rysulówka 78 , 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie

KRS 00000535823

Status OPP: Nie

Adres: Rysulówka 78 , 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Oświadczenia woli w imieniu fundacji mogą składać wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.

NIP: 7361709657

REGON: 121541831

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Zwijacz Kozica Tomasz Stanisław

Prezes Zarządu

Ziobrowski Szymon Stefan

Wiceprezes Zarządu

Zięba Filip

Wiceprezes Zarządu