Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku

Adres: ul. Rysulówka 2, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000033674
Adres: ul. Rysulówka 2, 34-511 Kościelisko
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
NIP: 7361497899
REGON:  490781897

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Drąg Andrzej

Członek

Truchan Ryszard

Gospodarz

Cygan Łukanus Dobromiła

Sekretarz

Garbuliński Jakub

Kronikarz

Rysula Bartłomiej

Naczelnik

Tracz Adam

Prezes

Gadowski Grzegorz

Skarbnik

Garbuliński Andrzej

Zastępca Naczelnika

Możdżeń Hubert

Członek

Kontakt:  +48 880 838 591
 ospkoscielisko@interia.pl