Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie

Adres: Witów 106B, 34-512 Witów

Forma Prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000023310
Adres: Witów 106B, 34-512 Witów
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
NIP: 7361497907
REGON: 490781880

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Topór Wojciech

Członek

Słodyczka Jan

Gospodarz

Laska Justyna

Kronikarz

Zych Grzegorz

Naczelnik

Pawlikowski Wojciech

Prezes

Pawlikowski Władysław

Skarbnik

Zych Grzegorz

Wiceprezes

Kalisz Edward

Zastępca Naczelnika

Rafacz Jan

Zastępca Naczelnika