Ochotnicza Straż Pożarna Dzianisz (Dolny)

Adres: Dzianisz 184, 34-514 Dzianisz

Forma Prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000028032
Adres: Dzianisz 184, 34-514 Dzianisz
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
NIP: 7361497882
REGON: 492005708

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Kukulak Bronisława Maria

Prezes Zarządu

Zubek Władysław

Wiceprezes Zarządu

Styrczula Andrzej

Naczelnik

Tylka Maciej

Zastępca Naczelnika

Zubek Piotr

Gospodarz

Gruszka Robert

Sekretarz

Obyrtacz Halina

Skarbnik

Klejka Adam

Członek Zarządu

Bednarz Czesław

Członek Zarządu