Ochotnicza Straż Pożarna Dzianisz (Górny)

Adres: Dzianisz 271 a, 34-514 Dzianisz

Forma Prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000037916
Adres: Dzianisz 271 a, 34-514 Dzianisz
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Michniak Krzysztof

Prezes Zarządu

Kukulak Adam

Wiceprezes Zarządu

Gruszka Wojciech

Naczelnik

Gąsienica Marek

Zastępca Naczelnika

Chrobak Jan

Gospodarz

Kordaczka Stanisław

Sekretarz

Gruszka Stanisław

Skarbnik

Kukulak Władysław

Członek Zarządu

Gruszka Wojciech

Kronikarz

Kontakt:   +48 18 20 72 589