Uczniowski Klub Sportowy „Regle”

Adres: ul. Szeligówka 11, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Inna Osoba Prawna Będąca Organizacją Pożytku Publicznego
KRS 0000246995
Status OPP: Tak
Adres: ul. Szeligówka 11, 34-511 Kościelisko
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw podejmowania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.
NIP: 7361624056
REGON: 120060727

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Leśnik Jerzy Krzysztof

Prezes

Michalik Anna Danuta

Wiceprezes

Leśnik Zofia

Sekretarz

Obrochta Kinga Małgorzata

Skarbnik

Szpunar Jan Andrzej

Członek Zarządu

Chowaniak Mateusz Paweł

Członek Zarządu

Sowa Zofia Helena

Członek Zarządu

Michalik Tomasz Bartłomiej

Członek Zarządu

Kontakt:   +48 607 266 122
 lesnikjurek@wp.pl