Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Kościelisku

Adres: ul. , 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie
Adres: ul. , 34-511 Kościelisko
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd