Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Ostrysz” przy Szkole Podstawowej w Dzianiszu

Adres: ul. , 34-514 Dzianisz

Forma Prawna: Stowarzyszenie
Adres: ul. , 34-514 Dzianisz
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd