Biathlonowy Klub Sportowy „Wojsko Polskie – Kościelisko”

Adres: ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000064067
Status OPP: Nie
Adres: ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych oraz podpisywania innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków w podjętej uchwale Zarządu Klubu.
NIP: 7361559117
REGON: 492736139

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Piczura Jan

Prezes Klubu

Staszel Jan

Sekretarz Klubu

Jakieła Adam

Skarbnik Klubu

Waśkiewicz Jan Eugeniusz

Członek Zarządu

Ziemianin Jan

Członek Zarządu

Kowalczyk Andrzej

Członek Zarządu

Kontakt:  +48 18 20 79 090
 bkswp@wp.pl