Zbiórka darów dla obywateli Ukrainy

  • 8 grudnia 2022 / 14:00
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko, Na terenie naszej gminy ciągle przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy nie mogą wrócić do swojego ogarniętego okrutną wojną kraju. W Kościelisku nadal działa punkt wsparcia dla nich, ale brakuje tam już podstawowych produktów, dlatego zwracamy się do Was ponownie o okazanie serca i wielkoduszność.

Kodeks reklamowy

  • 8 czerwca 2022 / 16:14

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

  • 7 września 2022 / 14:43
Wójt Gminy Kościelisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".  

Telefon zaufania

  • 8 czerwca 2022 / 16:22

Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn

  • 8 czerwca 2022 / 14:06
Projekt: Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn Gmina Kościelisko jako Partner Wiodący i Miasto Tvrdošin jako Partner Projektu w dniu 23.04.2018r. podpisali umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” oraz Samorządowym Krajem Żylińskim, o dofinansowanie mikroprojektu pn.: „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošin”