Za nami inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy Kościelisko

We wtorek, 7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Kościelisko kadencji 2024-2029. Podczas obrad uroczyste ślubowanie złożyli nowo wybrani Radni oraz Wójt Roman Krupa. 

Po Mszy świętej w intencji samorządu, którą prowadził ks. proboszcz Krzysztof Smoter w kościele św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku, obyła się  pierwsza sesja nowej Rady Gminy. W inauguracyjnej sesji udział wzięli przedstawiciele gminnych jednostek i instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko, Gmninnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu, Szkoły Podstawowej w Witowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kościelisko, jak również naczelnicy wydziałów Urzędu Gminy Kościelisko oraz Mieszkańcy.

Do momentu wyboru prezydium Rady, sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny - Władysław Długosz z sołectwa Dzianisz. Przewodniczący Komisji Wyborczej - Andrzej Pitoń wręczył Radnym i Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Decyzją głosowania radnych, funkcję przewodniczącego Rady Gminy w nowej kadencji sprawować będzie Artur Bukowski z sołectwa Kościelisko, a wiceprzewodniczącego Paweł Michniak z sołectwa Dzianisz.

W skład Rady Gminy Kościelisko w kadencji 2024-2029 weszło 15 radnych:

Tadeusz Nędza-Kubiniec - Kościelisko
Zofia Frączysta - Kościelisko
Adam Tracz - Kościelisko
Władysław Bętkowski - Kościelisko
Aleksandra Bugara - Kościelisko
Artur Bukowski - Kościelisko
Jakub Bukowski-Tyrała - Kościelisko
Mateusz Stopka-Gadeja - Kościelisko
Paweł Michniak - Dzianisz
Czesława Klejka - Dzianisz
Stanisław Polak - Dzianisz
Władysłwa Długosz - Dzianisz
Marek Gąsienica-Groń - Witów
Bernadetta Staszel-Pokusa - Witów
Agnieszka Gąsienica-Giewont - Witów