Witowiańska Watra 2023

W niedzielę, 30 lipca 2023 r.  odbyła się kolejna Witowiańska. Za organizację wydarzenia szczególne podziękwoania należą się Związkowi Podhalan Oddział Witów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie i Gminnemu Ośrodkowi Kultury Regionalnej Kościelisko.

Zdjecia: Kronos Media