Miasto Partnerskie Tvrdośin/Twardoszyn (Słowacja)

 Tvrdošín to miasto powiatowe w północnej Słowacji, w kraju żylińskim, w historycznym regionie Orawa przy granicy z Polską. Zamieszkuje w nim ok. 10 tysięcy mieszkańców. 
http://www.tvrdosin.sk

W dniu 23 lipca 2000 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Kościelisko a Miastem Tvrdośin.

Współpraca ma przebiegać poprzez wymianę informacji, bezpośrednie kontakty specjalistów, przedsiębiorców, wymianę delegacji i ma dotyczyć takich dziedzin jak:

 1. gospodarka i handel,
 2. ochrona środowiska,
 3. turystyka,
 4. edukacja, kultura, sztuka oraz sport,
 5. wymiana doświadczeń samorządowych,
 6. inne dziedziny wzajemnego zainteresowania.

Kalendarium współpracy:

 • 23.07.2000 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Kościelisko a Miastem Tvrdośin.
 • 2000 r. spotkanie samorządów w Tvrdośinie i Oravicach - omówienie wpsółpracy, utworzenie wspólnego przejścia granicznego w rejonie Polany Molkówka i Magury Witowskiej.
 • 2001 r. udział zespołu ze Słowacji w "I Witowiańskiej Watrze"
 • 2002 r. udział sespołu ze Słowacji w "II Witowiańskiej Watrze"
 • maj 2003 r. udział delegacji z Tvrdośina w "XI Przednówku" w Polanach
 • 2003 r. udział zespołu ze Słowacji w "III Witowiańskiej Watrze"
 • lipiec 2003 r. delegacja z Gminy Kościelisko uczestniczy w odpuście i festynie regionalnym w Oravicach
 • 2004 r. udział zespołu "Likava" ze Słowacji w "IV Witowiańskiej Watrze"
 • 7 lipiec 2005 r. spotkanie robocze w Tvrdośinie z Burmistrzem Ivanem Śaśko. omówienie kierunku dalszej współpracy, wymiana młodzieży szkolnej
 • 24 lipiec 2005 r. udział delegacji z Gminy Kościelisko w odpuście w Oravicach
 • 31 lipiec 2005 r. udział przedstawicieli władz Miasta Tvrdośin w "V Witowiańskiej Watrze"