PROJEKT TWIN TOWN

Od 2001 roku łącznie sześć miast i gmin w skład, których wchodzą: Durbuy (Belgia), Uusikaupunki i Orimattila (Finlandia), Valga (Estonia), Osthammar (Szwecja) i Kobylnica (Polska) realizuje z powodzeniem międzynarodowy projekt pt.: "Twintown". W 2004 roku do współpracy zostaje zaproszona Gmina Kościelisko. W dniu 3 czerwca 2004 roku (Uchwała Nr XVI/119/04) Rada Gminy Kościelisko podejmuje decyzję o przystąpieniu do współpracy.

Oficjalne podpisanie porozumienia następuje 2 lipca 2004 roku w Kobylnicy podczas Forum Młodzieży.

Uzgodnienia zawarte w porozumieniu zawierają:

  • kontynuację kontaktów partnerskich na odpowiednich płaszczyznach przynosząc zwiększoną ilość wzajemnych wizyt ze strony poszczególnych osób, wymian pomiędzy stowarzyszeniami itp.,
  • w niektórych spośród miast partnerskich, w każdym kolejnym roku będą się odbywać spotkania gromadzące ich przedstawicieli tak, aby współpraca ich stała się widoczna i pożyteczna, sprzyjająca kolejnym wymianom,
  • podczas wspomnianych spotkań będą się odbywać seminaria lub konferencje poświęcone zagadnieniom interesującym partnerów,
  • w sprawach gospodarczych strony przyjmują, że każdy odpowiedni i dobrze rokujący projekt, opracowany w którymkolwiek z miast partnerów, zostanie rozpatrzony pod kątem możliwości wykorzystania go we współpracy z pożytkiem dla wszystkich stron,
  • najwyższy priorytet i pełne wsparcie przyznane zostają wymianom grup uczniowskich i nauczycielskich, jak również członków organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych,
  • dla urzędników i funkcjonariuszy służby cywilnej zostaną stworzone możliwości składania wzajemnych wizyt w celu wymiany informacji i doświadczeń,
  • od każdej ze stron porozumienia oczekuje się, iż uwzględni ona w budżecie określoną ilość środków przeznaczonych na realizację niniejszego wspólnego projektu,
  • miasta objęte partnerstwem będą razem występować o fundusze zewnętrzne,
  • porozumienie ważne jest przez okres 3 lat i może zostać przedłużone przed datą wygaśnięcia, za każdym razem na kolejne 3 lata.

Od momentu tego wydarzenia współpraca z Gminą Kobylnica kształtuje się na wysokim poziomie. Kilkakrotnie zorganizowano wymianę grup młodzieżowych czy to w formie tzw. "Zielonej Szkoły", czy też kolonii letniej. Bliskie stosunki łączą także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczególnym wydarzeniem, gestem ze strony partnerskiej gminy stało się przekazanie samochodu pożarniczego przez OSP Sierakowo jednostce OSP Dzianisz Dolny. W ramach integracji strażacy zapowiadają przeprowadzenie wspólnych spotkań i imprez sportowo-pożarniczych.