300 злотих для громадян України

Повідомлення щодо прийому заяв на отримання одноразової грошової допомоги громадянам України

Повідомлення щодо прийому заяв на отримання одноразової грошової допомоги громадянам України, які проживають у ґміні Косчеліско, які перетнули кордон після 24/02/2022 року і вже внесені до реєстру PESEL

 • для того, щоб подати заяву на отримання пільг, необхідно спочатку зареєструватися за телефоном: Тел.: 18 20 23 400 (внутр. 117, 118, 119, 120)
 • заяви про виплату цієї допомоги можна подавати у Центрі Соціального Захисту в ґм. Косчеліско (будівля Ґмінної канцелярії, кімната №009, №010 – перший поверх) з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 14:00 О

бсяг інформації, необхідної при прийомі заявок на виплату пільг:

Для заповнення знадобляться наступні дані, які потрібно буде ввести в заяву (ваші дані та дані неповнолітніх дітей):

 1. Ім'я (імена) та прізвище
 2. Дата народження
 3. Громадянство
 4. Стать
 5. Тип документа, що є підставою для перетину кордону
 6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща
 7. Адреса проживання
 8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
 9. Номер PESEL
 10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер)

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ) - ТУТ

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przebywających w Gminie Kościelisko, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL

Informujemy , że :

 • w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia należy uprzednio zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu : 18 20 23 400 wew. 117, 118, 119, 120
 • wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku ( budynek Urzędu Gminy pokój nr 009, nr 010 - parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 .

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - TUTAJ