PESEL для громадян України

Від 16.03.2022 по понеділках 9:00-17:00,

від вівторка по п'ятницю 08:00-16:00 в Адмністрації Ґміни Косчеліско, каб.№007 та №008 (перший поверх) можна виробити індивідуальний номер PESEL, що дозволить отримати доступ до багатьох послуг

– безкоштовного медичного обслуговування та освіти, дозволить розпочати роботу та вести підприємницьку діяльність, дасть право на соціальну допомогу.

Що потрібно з собою взяти?

  • документ, що посвідчує особу (проїзний документ, карта поляка), для осіб віком до 18 років, які не мають проїзного документа, документ, що підтверджує їх народження.
  • кольорова фотографія, розміром 35x45 мм - її можна зробити безкоштовно в офісі ґміни Косчеліско в кабінеті №106 (цокольний поверх).

Заяви, необхідні для отримання документів, доступні в офісі, де вони заповнюються разом із посадовою особою.

При подачі заявки знімається відбиток пальця, за винятком осіб до 12 років.

Подача заявки на номер PESEL дозволяє створити надійний профіль, який є практичним інструментом для полегшення електронного документообігу.

Що дає номер PESEL?

  • Доступ до медичної допомоги
  • можливість відвідування терапевта: • Незалежного центру громадського здоров'я в Косчеліско, вул. Nędzy Kubińca 140 • Центр здоров'я у Вітуві, Вітув 190 • Центр здоров'я Dzianisz, Dzianisz 184 • Окружна лікарня ім. д-ра Титус Халубінського в Закопане, вул. Kamieniec 10
  • направлення на вакцинацію проти COVID-19: • Окружна лікарня ім. д-ра Титуса Халубінського в Закопане, вул. Kamieniec 10 • Allmedica Закопане вул. Chyców Potok 26 - Доступ до ринку праці:

Повітове бюро праці в Закопане створило контактний пункт для роботодавців та працівників «Центр професійної активації» вул. Столярчика 12, Закопане e-mail: ukraina@zakopane.praca.gov.pl

Ви також можете шукати пропозиції праці на oferty.praca.gov.pl в Народному домі (Dom Ludowy) в Косчеліску, вул. Nędzy-Kubińca 229 створено дошку з пропозиціями роботодавців та людей, які шукають працю. - доступ до соціальних допомог:

Спеціальний закон від 12 березня 2022 року надає біженцям з України право отримувати соціальну допомогу, в т.ч. сімейні та освітні допомоги або одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу на утримання.

Ці виплати Центр соціальної допомоги та Заклад соціального страхування будуть виплачувати після набрання чинності відповідними виконавчими документами.

PESEL dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca 2022 roku, w godzinach:

poniedziałek 9-17, wtorek-piątek 8-16, w Urzędzie Gminy Kościelisko pok. 007 i 008 (parter) można wyrobić indywidualny numer PESEL, który umożliwi dostęp do wielu świadczeń

- korzystania z bezpłatnej służby zdrowia oraz edukacji, umożliwi podjęcie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej, da prawo do świadczeń socjalnych.

Co wziąć z sobą do urzędu?

  • dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości (ewentualnie dokument podróży, Kartę Polaka), dla osób poniżej 18 roku życia, które nie posiadają dokumentu podróży, dokument potwierdzający urodzenie.
  • kolorową fotografię – wymiary 35x45 mm – istnieje możliwość bezpłatnego wyrobienia jej w Urzędzie Gminy Kościelisko w pokoju -106 (przyziemie)

Wnioski wymagane do uzyskania dokumentów dostępne są w urzędzie, gdzie wypełniane są wspólnie z urzędnikiem.

Podczas składania wniosku pobierany jest odcisk palców wyłączając osoby poniżej 12 roku życia.

Złożenie wniosku o numer PESEL umożliwia założenie profilu zaufanego, który jest praktycznym narzędziem ułatwiającym elektroniczny obieg dokumentów.

Co daje numer PESEL?

  • dostęp do służby zdrowia: możliwość wizyt u lekarza pierwszego kontaktu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 140, Ośrodek Zdrowia w Witowie, Witów 190, Ośrodek Zdrowia Dzianisz, Dzianisz 184, Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10
  • skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 - Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Allmedica Zakopane ul. Chyców Potok 26 - dostęp do rynku pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem utworzył punkt kontaktowy dla pracodawców i pracowników – Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Ks. Stolarczyka 12, Zakopane, e-mail: ukraina@zakopane.praca.gov.pl.

Ofert pracy można szukać także pod adresem oferty.praca.gov.pl, natomiast w Domu Ludowym w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca 229 utworzona została tablica z ofertami pracodawców i pracobiorców. - dostęp do świadczeń:

Specustawa z dnia 12 marca 2022 roku daje uchodźcom z Ukrainy prawo do uzyskania świadczeń m.in. rodzinnych i wychowawczych czy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie.

Świadczenia te wypłacane będą poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wejściu w życie odpowiednich dokumentów wykonawczych.