Ogłoszenia z 2023 r.

 • Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - OGŁOSZENIE

  2023-03-24


 • Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. - OGŁOSZENIE

  2023-03-24


 • Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - TUTAJ

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - TUTAJ
 • Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Zal. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ
 • Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ
 • Zał. Nr 3a - Załącznik nr 1 do umowy - TUTAJ 
 • Zał. Nr 3b - Załącznik nr 2 do umowy - TUTAJ
 • Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - TUTAJ
 • Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
 • Zał. Nr 6 - Nagłówek na kopertę - TUTAJ

  2023-02-28


 • Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 28.02.2023 r. o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r.TUTAJ

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. - TUTAJ
 • Zał. Nr 1 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ
 • Zał. Nr 2 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ
 • Zał. Nr 3a - Załącznik nr 1 do umowy - TUTAJ
 • Zał. Nr 3b - Załącznik nr 2 do umowy - TUTAJ
 • Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - TUTAJ
 • Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
 • Zał. Nr 6 - Nagłówek na kopertę - TUTAJ

  2023-02-28


 • Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2023 ROKU” - OGŁOSZENIE
  2023-01-10